OOZ Maribor

P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereP1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Odprt do 20. 10.2020

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 31/2020 z dne 20.03.2020 in spremembe v Ur.l. RS št. 65/2020

 2. Priprava vloge
  I. Prijavni list P1 plus 2020 – ePortal
  V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenaca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.II. Poslovni/predstavitveni načrt:
  – za prijavo na kreditno garancijsko linijo A.1., A.2. ali A.3. se izdela POSLOVNI NAČRT
  – za prijavo na kreditno garancijsko linijo C.19. se izdela PREDSTAVITVENI NAČRTIII. Finančna priloga:
  – za gospodarske družbe
  – za s.p.

  IV. Bilance/boniteta:
  – Letno poročilo za 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izdida in izkaz bilančnega dobička/izgube), oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko; Izjava vlagatelja, da letnih poročil za leto 2019, oddanih na Ajpes, ne bo več spreminjal. Velja za prijavne roke od 20.5.2020 do 5.7.2020.
  – za podjetja ustanovljena v letu 2020: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

  V. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).

  VI. Če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano  vsaj v letu 2017.

 3. Več informacij o razpisu P1 plus 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Več o razpisu najdete tukaj