Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončna odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni COVID 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

1. Objava javnega razpisa P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit v Ur. l. RS, št. 128/2022 z dne 7. 10. 2022:

2. Priprava vloge P7CE 2022

3. Pošiljanje vloge P7CE 2022

  • Dokumentacijo, ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. javnega razpisa, se odda na ePortal Sklada.

4. Vročanje dokumentacije

  • Vročanje sklepov bo potekalo v digitalni obliki in ga prijavitelj prejme na ePortal.
  • Kreditna pogodba s prilogami (v primeru odobritve kredita) pa se vroča v fizični obliki po pošti z zakonsko predpisanimi določili in velja postopek ročnega podpisovanja. Navedeno velja zaradi osebnih porokov, ki bodo vključeni v kreditno razmerje v okviru zavarovanja kredita.

5. Najava porabe kredita

4. Več informacij o razpisu P7CE vam je na voljo na telefonskih številkah: