OOZ Maribor

PONOVNO NA VOLJO! Vavčer za prenos lastništva


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je, 10.09.2021, v Ur. L. RS št. 145/2021 in na svoji spletni strani, ponovno objavil nov Vavčer za prenos lastništva.


Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:

  • bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi,
  • bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 500 EUR do 9.000 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Postopek pridobitve vavčerja je tudi tokrat hiter in brez stroškov, saj podjetje enostavno vlogo odda v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podjetja pa lahko koristijo tudi brezplačno pomoč pri pripravi vloge:
Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino Lokacije, SPIRIT Slovenija).

Za vse dodatne informacije glede vavčerja pa lahko kadarkoli pišete tudi direktno na SPS na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Povezava do javnega poziva