OOZ Maribor

PONOVNO ODPRTI ŠTIRJE VAVČERJI


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je 24. septembra 2021, v Uradnem listu in na svoji spletni strani, objavil dodatno še štiri nove vavčerske javne pozive iz sredstev REACTEU.

Ponovno so na voljo vavčerji za patente, modele, znamke, vavčer za statusno preoblikovanje družb, vavčer za prototipiranje in vavčer za uvajanje poslovne odličnosti.
Skupno je sedaj odprtih že 8 javnih vavčerskih pozivov, postopoma pa prihajajo še preostali vavčerji.

1. Vavčer za patente, modele in znamke
Omogoča varstvo intelektualne lastnine na področju priprave patentne prijave, prijave modela ali znamke. Podjetja lahko prijavijo, registrirajo, vzdržujejo ali širijo prijavo v tujino. Predmet sofinanciranja pa je lahko tudi prevod prijave. Storitev lahko opravi tudi zunanji strokovnjak/izvajalec. Najmanjša spodbuda znaša 500 EUR, največja 9.999,99 EUR, z vključenim popolnim preizkusom. Spodbuda brez vključenega popolnega preizkusa je lahko max. 5.000 EUR.

2. Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Z vavčerjem se želi spodbuditi podjetnike k preoblikovanju iz ene statusne oblike podjetja v drugo. S tem pridobijo možnosti za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Najmanjša spodbuda je 1.000 EUR največja pa 5.000 EUR.

3. Vavčer za prototipiranje
Z vavčerjem si podjetja zagotovijo možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki), novega izdelka ali storitve, z namenom validacije poslovne ideje. Najmanjša spodbuda je 500 EUR največja pa 5.000 EUR.

4. Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, v mikro, mala in srednje velika podjetja
Namen vavčerja je uvajanje poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM v poslovanje podjetja, s čimer se bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje.
Model EFQM zajema svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje v EFQM globalni nagradi. Najmanjša spodbuda je 300 EUR največja pa 9.999,99 EUR.

Javne pozive najdete TUKAJ