OOZ Maribor

Posojila za podjetniške investicijske projekte Ribniškega sklada

Spoštovani!

Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9.
2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna
posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015
ter 26.11.2015.

Na razpis se lahko prijavijo tako velika, mala, mikro podjetja, ki imajo namen izvajati investicijo, povezano z:

– z vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
– Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

Za vse podrobne informacije o razpisu (interpretacija teksta in navodila za pripravo dokumentacije) zainteresirane člane napotite na:

– Slovenski regionalno razvojni sklad
– Škrabčev trg 9a
– 1310 Ribnica
– Tel.št: 01/836-19-53
– Fax št: 01/836-19-56
– e-naslov: www.regionalnisklad.si; http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi