OOZ Maribor

POZIV upnikom za prijavo terjatev: SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MARIBOR – v likvidaciji

SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MARIBOR – v likvidaciji, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR na podlagi pooblastil iz 412. člen ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom, ki poziva te, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva prijavijo svoje terjatve do sklada v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev pošljejo s priporočeno pošto na naslov: SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MARIBOR s poslovnim naslovom, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR s pripisom “Prijava terjatve za SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MARIBOR – v likvidaciji”.

Povezava do POZIVA.

Vir: SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE MARIBOR – v likvidaciji, Simon Štrancar, likvidacijski upravitelj