OOZ Maribor

Poziv za izkaz interesa za pridobitev sofinancirane kadrovske štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme

Razmišljate, da bi kot podjetje nudili kadrovske štipendije?

Kadrovske štipendije, ki so v okviru Regijske štipendijske sheme sofinancirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti?

Regijska štipendijska shema je operacija, ki se izvaja v vseh statističnih regijah na območju Slovenije. Temelji na partnerstvu med izvajalci sheme (v Podravju: RRA Podravje-Maribor), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci (podjetji oz. štipenditorji) in mladimi (dijaki in študenti). Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za dijake in študente, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo in po teh poklicih izkažejo potrebo po kadrovskem štipendiranju, jih v času izobraževanja vključujejo v delovni proces in po zaključku šolanja zaposlijo. 

V kolikor bi se odločili za kadrovsko štipendiranje ali bi štipendirali dijaka ali študenta, na kateri ravni izobraževanja oziroma za kateri poklic oz. smer izobraževanja, vas prosimo za informacijo koliko štipendistov bi štipendirali in v kakšni višini oz. koliko bi znašala sofinancirana mesečna štipendija.

Za več informacij glede kadrovskega štipendiranja v okviru Regijske štipendijske sheme obiščite spletno stran na povezavi https://rra-podravje.si/podjetniki/regijska-stipendijska-shema oz. jih lahko prejmete na e-naslovu: aleksandra.virtic@rra-podravje.si.

Vir: RRA Podravje Maribor