OOZ Maribor

Poziv za vpis v mednarodno šolo v Mariboru (Mednarodni program Leon Štukelj International School Maribor)

Spoštovani,

Maribor kot drugo največje mesto v Sloveniji na vseh ravneh pripoveduje bogato zgodbo o prepletu ustvarjalnosti, znanja in usmerjenosti v napredek.

Zaradi zagotavljanja konkurenčnega izobraževalnega sistema na mednarodnem nivoju se bo na OŠ Leona Štuklja Maribor, s šolskim letom 2023/2024, pričel izvajati izobraževalni program v angleškem jeziku, in sicer po programu mednarodne organizacije International Baccalaureate Office iz Ženeve – IB Program. Z ustanovitvijo osnovne šole z mednarodnim programom v Mariboru odpiramo nove možnosti za izobraževanje, s čemer mesto postaja še bolj prijazno za tuje strokovnjake in vlagatelje. Šola bo zagotavljala izobraževalne programe za vrtec, osnovno in srednjo šolo, za otroke in mladostnike od 3. do 16. leta.

Dodatne informacije v zvezi z načrtovanim izvajanjem mednarodnega izobraževalnega programa so dosegljive v priloženi brošuri, na spletni strani https://www.os-leon.si/international-school-maribor/ ter elektronskem naslovu international.school@os-leon.si

Želimo, da bi informacija o mednarodnem izobraževalnem programu v Mariboru dosegla čim širši krog zainteresirane javnosti, med drugim vaše sodelavce, partnerje in člane.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za pomoč in prosimo za  povratno informacijo na e-mail  international.school@os-leon.si .

Vir: Tina Lešnik, vodja mednarodnega oddelka OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR