OOZ Maribor

Prenos lastništva in gospodarske delegacije, izkoristite dva še prosta vavčerja


Iz sredstev React EU sta preko Slovenskega podjetniškega sklada še vedno na voljo dva vavčerska poziva. Gre za sicer zelo zanimiva in uporabna vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in vavčer za prenos lastništva. SPS rok za prijavo na oba vavčerja podaljšuje do 31. julija 2023.

Vavčerja, ki sta podaljšana in še na voljo

Rok za oddajo vlog je tako do vključno 31. julija 2023, pri tem pa je treba upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023. To pomeni, da morajo biti do tega roka upravičene aktivnosti za posamezno odobreno vlogo zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili v celoti oddan SPS preko ePortala. Če bo zahtevek oddan pravočasno, a hkrati nepopolno, lahko SPS po 31. oktobru 2023 odstopi od pogodbe.

Na spletni strani SPS je objavljena celotna informacija o podaljšanju rokov za vavčerska poziva >>>

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vir: MGTŠ, OZS