OOZ Maribor

Projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d. o. o. podaljšala rok za prijavo za oddajo vloge za 4. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Kandidati lahko prijavo za vključitev v program oddajo do 25. 10. 2021.

V četrtek, 21. 10. 2021 pa bo potekal tudi informativni dan, kjer bodo kandidati lahko pridobili vse informacije o projektu in vključitvi v program. Kandidati, ki bi se želeli udeležiti informativnega dne, naj do srede, 20. 10. 2021 do 14.00 oddajo prijavo za informativni dan na e-naslov: poni@rra-podravje.si.

Več informacij o projektu in javnih pozivih:

Vsake 4 mesece je na spletni strani https://rra-podravje.si/projekti/poni objavljen Poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. 

Predvideni termini objave naslednjih pozivov so: januar 2022, maj 2022 in oktober 2022.

PONI Podravje zlozenka

Kaj je projekt PONI Podravje?

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za polni delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško idejo.

Komu je projekt namenjen?

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Kdo se lahko vključi?

Pogoji za vključitev so:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • izpolnjen Prijavni obrazec,
  • življenjepis,
  • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis se pridobi na ZZZS ali ZPIZ),
  • fotokopijo dokazila o začasnem prebivališču, v kolikor je prijavljeno.