OOZ Maribor

Prvi izziv 2015

Prvi izziv 2015

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite mlajši od 30 let iz vzhodne Slovenije, ki ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. In se ne izobražujete ali usposabljate. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Traja najmanj 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom.

Nove zaposlitvene možnosti za mlade iz vzhodne Slovenije

Kaj pridobite z vključitvijo v program?
• Redno zaposlitev za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3 mesečnim poskusnim delom.
• Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
• Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.

Kdo se lahko vključi v zaposlitev?
Vključite se lahko, če ustrezate vsem navedenim pogojem ciljne skupine programa:
• ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
• ste mlajši od 30 let (stari od 15 do največ 29 let in 364 dni),
• imate stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji ter
• se ne izobražujete ali usposabljate.
Preverite, ali imate stalno prebivališče v kateri od občin vzhodne Slovenije: preglednica, slika.
Delovno razmerje lahko delodajalec z vami sklene za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pomembno:
V zaposlitev se ne morete vključiti:
• če ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
• če ste bili v zadnjih 6-ih mesecih pri istem delodajalcu vključeni v usposabljanje na delovnem mestu ali v delovni preizkus;
• če bi se samozaposlili v lastniški gospodarski družbi, društvu, združenju društev, ustanovi ali zavodu, ki ga že osebno vodite.

Kako se izvaja program?
Izvaja se na podlagi javnega povabila delodajalcem.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo mora delodajalec pri nas objaviti prosto delovno mesto, na katerem želi zaposliti kandidate s pomočjo subvencije.
Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za objavljeno prosto delovno mesto.
Postopek za vključitev v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.
Pri svojem svetovalcu zaposlitve podpišete zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program.
Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije za vašo zaposlitev. Ponudbe na povabilo lahko delodajalci oddajo do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.
Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo 7.250 evrov. Zaposliti vas mora za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.
Vašo zaposlitev mora ohraniti najmanj 15 mesecev neprekinjeno, kar vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kako se vključite v program?
Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:
1. presoja smiselnosti vključitve,
2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
3. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Kje dobite več informacij?
Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.
Preberite več o prijavi pri Zavodu: (http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe).