OOZ Maribor

RAZPIS za oddajo v najem stanovanja na Antoličičeva 16, Maribor

Povezava do objave  razpisa na spletni strani Stanovanjske ustanove Maribor.

Stanovanje je še zmeraj na voljo.

Vir: Stanovanjska ustanova Maribor