OOZ Maribor

RAZPIS za oddajo v najem stanovanja na Ulici heroja Vojka 4c, Maribor

Povezava do objave  razpisa na spletni strani Stanovanjske ustanove Maribor.

Vir: Stanovanjska ustanova Maribor