OOZ Maribor

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil nov javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (kot vsako leto). Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev. Delodajalcem nameravajo sofinancirati 50 odstotkov štipendije, vendar največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar pomeni do 237,22 evra.
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/