OOZ Maribor

Razpisane subvencije za mala in srednja podjetja

Razpisane subvencije za Mala in srednja podjetja (in še: v petek 12.8.2016 bo razpis EKO SKLADA v višini 10 mio za obnovo blokov in nakup električnega vozila.

 

Rok prijave Namen Razpisnik
31.05.17 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod RS za zaposlovanje
05.09.16 Spodbude za večje začetne naložbe, Maribor in Pokolpje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
21.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Krško Občina Krško
30.09.16 Spodbude za zaposlovanje, Ruše Občina Ruše
29.08.16 Spodbude za MSP v lesarstvu Slovenski regionalno razvojni sklad
20.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Metlika Občina Metlika
30.09.16 Sofinanciranje materialnih naložb, Ruše Občina Ruše
31.08.16 Sofinanciranje stroškov tovornega prometa, Litija Občina Litija
10.08.16 Spodbude za neposredne naložbe, Ajdovščina Občina Ajdovščina
30.09.16 Spodbude za malo gospodarstvo, Dolenjska in Bela krajina Razvojni center Novo mesto
15.09.16 Spodbujanje začetnih naložb, Postojna Občina Postojna
15.09.16 Spodbujanje zaposlovanja, Postojna Občina Postojna
15.09.16 Spodbujanje naložb v obrtni coni, Postojna Občina Postojna
01.09.16 Spodbude za malo gospodarstvo, Jezersko Občina Jezersko
02.11.16 Razvoj malega gospodarstva, Kobarid Občina Kobarid
23.08.16 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih Slovenski podjetniški sklad
05.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Gorje Občina Gorje
27.03.17 Spodbujanje tujih naložb SPIRIT
02.06.17 Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih SPIRIT
31.10.16 Razvoj malega gospodarstva, Destrnik Občina Destrnik
16.08.16 Spodbujanje začetnih naložb, Kočevje Občina Kočevje
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Vrhnika Občina Vrhnika
09.09.16 Sofinanciranje predstavitev podjetij iz lesnopredelovalne industrije na mednarodnih sejmih v tujini SPIRIT Slovenija
28.10.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero za podjetja, Piran Občina Piran
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Železniki Občina Železniki
14.09.16 Standardni projekti v okviru Interreg Italija – Slovenija Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
15.09.16 Raziskave na področju premoga in jekla Evropska komisija
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Markovci Občina Markovci
10.08.16 Inovativni produkti v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
10.10.16 Posojila na področju predelave lesa Slovenski regionalno razvojni sklad
30.10.16 Razvoj malega gospodarstva, Starše Občina Starše
30.10.16 Subvencioniranje obresti za podjetniška posojila, Miklavž na Dravskem polju občina Miklavž na Dravskem polju
28.10.16 Razvoj malega gospodarstva, Bovec Občina Bovec
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva in turizma, Laško Občina Laško
31.10.16 Razvoj malega gospodarstva, Zreče Občina Zreče
31.12.16 Podpora raziskovalnim projektom v podjetjih, Hrvaška Ministrstvo za gospodarstvo, Hrvaška
06.09.16 Spodude za uvananje okoljskih znakov v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.11.16 Spodbude za razvoj gospodarstva v poslovnih conah, Brežice Občina Brežice
31.03.17 Garancije za kredite za Dolenjsko Razvojni center Novo mesto
02.11.16 Razvoj malega gospodarstva. Kidričevo Občina Kidričevo
14.10.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero za podjetja, Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
12.09.17 Prilagoditev motorjev za čist zrak, Obzorje 2020 Evropska komisija
07.10.16 Semenski kapital, 200.000 evrov Slovenski podjetniški sklad
07.10.16 Semenski kapital, 75.000 evrov Slovenski podjetniški sklad
15.05.18 Garancije za kredite v Osrednjeslovenski regiji Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
19.04.18 Posojila z garancijo za Pomurje Slovenski regionalno razvojni sklad
19.04.18 Posojila z garancijo za Zasavje Slovenski regionalno razvojni sklad
25.11.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero za podjetja, Tolmin Občina Tolmin
18.11.16 Spodbujanje naložb, Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica
02.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Bohinj Občina Bohinj
31.10.16 Razvoj malega gospodarstva. Radovljica Občina Radovljica
30.10.16 Razvoj malega gospodarstva. Žalec Občina Žalec
05.09.16 Razvoj malega gospodarstva, Gorje Občina Gorje
28.10.16 Spodbude za zaposlovanje, Rogatec Občina Rogatec
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva, občina Dobrna Občina Dobrna
21.09.16 Sofinaciranje zagona inovativnih podjetij Občina Selnica ob Dravi
21.09.16 Sofinanciranje naložb Občina Selnica ob Dravi
21.09.16 Sofinaciranje promocije MSP, Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva Občina Gorenja vas – Poljane
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
16.04.18 Krediti in garancije za MSP Podravje Mariborska razvojna agencija
15.11.16 Predfinanciranje evropskih projektov Slovenski regionalno razvojni sklad
30.09.16 Razvoj malega gospodarstva Občina Bistrica ob Sotli
03.10.16 Promocija izdelkov in storitev podjetij Občina Ormož
31.12.16 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Občina Ormož
31.12.16 Spodbujanje zaposlovanja Občina Ormož
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
15.11.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero Občina Ajdovščina
15.11.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero Občina Vipava
31.10.16 Spodbujanje zaposlovanja Občina Ajdovščina¸
31.10.16 Razvoj malega gospodarstva Občina Kozje
15.10.16 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad
30.10.16 Spodbujanje zaposlovanja Občina Divača
09.09.16 Spodbujanje zaposlovanja Občina Komen
29.09.16 Razvoj gospodarstva Občina Središče ob Dravi
15.09.16 Eurostars, podpora MSP za raziskave in razvoj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
26.09.16 Spodbujanje gospodarstva Občina Kranjska Gora
31.10.16 Sofinanciranje RRI v MSP SID Banka
31.10.16 Sofinanciranje naložb in zaposlovanja v MSP SID Banka
31.10.16 Mikrofinanciranje poslovanja MSP SID Banka
31.10.16 Financiranje poslovanja MSP SID Banka
16.06.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
31.03.17 Prvi izziv 2015 Zavod RS za zaposlovanje
16.05.18 Garancije za bančne kredite Razvojna agencija ROD Ajdovščina
15.06.18 Krediti z garancijami Regionalna razvojna agencija Posavje
stalno odprt Za boljšo inovacijsko podporo MSP Evropska komisija
stalno odprt Vzdržna varnost hrane Evropska komisija
stalno odprt Informacijske in komunikacijske tehnologije Evropska komisija
stalno odprt Fokusno področje digitalne varnosti Evropska komisija
stalno odprt Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in proizvodnja Evropska komisija
stalno odprt Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu Evropska komisija
stalno odprt Energetsko učinkovite stavbe Evropska komisija
stalno odprt Internet stvari Evropska komisija
stalno odprt Energetska učinkovitost Evropska komisija
stalno odprt Pametna in vzdržna mesta Evropska komisija
08.11.16 Podpora razvoju izdelkov z vgrajeno digitalno tehnologijo Evropska komisija
16.05.18 Krediti in garancije za MSP Gorenjske regije Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC
04.04.18 Krediti in garancije za MSP Razvojni center Novo mesto
15.05.18 Krediti in garancije za MSP Savinjske regije Razvojna agencija Savinjske regije
25.10.16 Obzorje 2020: Hitra pot do inovacij Evropska komisija
stalno odprt Obzorje 2020: Mehanizem za MSP Evropska komisija
20.10.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero Občina Rače – Fram
10.10.16 Spodbujanje podjetništva Občina Rače – Fram
stalno odprt Razpisi v okviru programa Obzorje 2020 Evropska komisija
30.11.16 Razvoj malega gospodarstva, Velike Lašče Občina Velike Lašče
24.10.16 Razvoj malega gospodarstva, Vodice Občina Vodice
17.10.16 Razvoj malega gospodarstva. Hajdina Občina Hajdina
14.10.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero za podjetja, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
20.10.16 Posojila s subvencionirano obrestno mero za podjetja, Rače-Fram Občina Rače – Fram
31.08.16 Razvoj podjetništva, Mislinja Občina Mislinja