OOZ Maribor

SID banka – ugodno kreditiranje

Razpisnik: SID BANKA
Datum objave: 7. 9. 2018
Rok za oddajo: do porabe sredstev
Višina sofinanciranja: odvisno od sheme

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev največ 0,40 (vključno z višino zaprošenega kredita) in najmanj 0,125
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

MSP 6

 • krepitev kapitala in poslovanja
 • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
 • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje.

MSP 7

 • kritje stroškov materiala
 • kritje stroškov storitev
 • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • kritje celotnih stroškov dela

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe.

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj15 % priznanih izdatkov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je 1/2 ročnosti kredita (od 3 do 6 let).

Obrestna mera: Informativna obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 %.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj:

MSP 6

 • zastavna pravica na opredmetenih in neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja,
 • hipoteka na nepremičnine

MSP 7

 • hipoteka na nepremičnine

Rok za oddajo vloge je: Do porabe sredstev.

 

FINANCIRANJE MSP 8

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • ima najmanj 2 zaposlena
 • posluje 2 leti
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • Nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • Stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • Celotne stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 10 let
 • najnižja: 3 let

Moratorij na odplačilo glavnice ja n največ ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Najmanj 15 % celotnih stroškov posla.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

 

FINANCIRANJE NALOŽBENIH PROJEKTOV V GOSPODARSTVU

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena sredstva

Znesek kredita:

 • najvišji: 10.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 20 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (vendar ne več kot ½ ročnosti kredita).

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

 

FINANCIRANJE NALOŽB ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za naložbe v:

 • namestitvene zmogljivosti
 • športno infrastrukturo
 • zabaviščno infrastrukturo
 • kulturno infrastrukturo
 • žičnice, marine
 • turistična letovišča

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 20.000.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Lastna udeležba: Najmanj: 15 % celotnih stroškov investicije.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 30 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice je do 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).

Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Nepremičnine ali premičnine.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

 

FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO

Ustrezni prijavitelj je MSP, ki:

 • posluje vsaj 2 leti
 • v zadnjem poslovne letu povprečno najmanj 2 zaposlena
 • ni podjetje v težavah
 • ni v postopkih oz. prekrških zoper državo ali EU

Kredit se lahko nameni za:

 • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
 • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
 • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
 • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
 • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi kredita

Znesek kredita:

 • najvišji: 5.000.000 €
 • najnižji: 100.000 €

Financiranje do 85 % celotnih stroškov.

Ročnost kredita in moratorij:

 • najvišja: 12 let
 • najnižja: 6 let

Moratorij na odplačilo glavnice do ½ ročnosti kredita.

Obrestna mera: Nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

Lastna udeležba: Pri investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

Zavarovanje: Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila.

Sprejemljive oblike zavarovanj: Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.

Rok za oddajo vloge: Do porabe sredstev.

Pišite na info@tiko-pro.si  in povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.