OOZ Maribor

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018


Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 11.6.2018
Rok za oddajo: 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018
Višina sofinanciranja: od 20 % do 45 %

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv.
Javni razpis je namenjen:
  • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Več informacij na voljo: *tukaj