OOZ Maribor

Spodbude za zagon inovativnih podjetij – P2 2020P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Odprt do 20. 04.2020

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 10/2020 z dne 21.02.2020

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah: