OOZ Maribor

SPS: Spodbude za digitalno transformacijo MSP – P4D-C19

P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprt do 15. 01.2021
1. Objava javnega razpisa P4D – C19 v Ur. l. RS, št. 110/2020 z dne 14.08.2020
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v poglavju IV. razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P4D – C19 vam je na voljo na telefonskih številkah:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Več: SPS