OOZ Maribor

Štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021


Povezava do Javnega razpisa, ki je objavljeno na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2020/2021 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije:
 Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 102,40 EUR.

Izplačilo štipendij: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec