OOZ Maribor

Ugodni krediti SID banke

Ugodni krediti SID banke

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 3.3.2017
Rok za oddajo: MSP1 – MSP4: 31.10.2017, MSP6 – MSP7: 31.10.2018

Podaljšanje kreditov – od 30.000 € do 10.000.000 € financiranja s pomočjo Posojilnega sklada SID za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Posojilni sklad SID je podaljšal možnost kreditiranja razvojno-spodbujevalnih programov, ki omogočajo financiranje različnih aktivnosti MSP.

Pogoji, ki jih mora gospodarska družba izpolnjevati, da lahko vloži vlogo za kredit, so:

  • je malo ali srednje podjetje;
  • posluje vsaj 2 polni poslovni leti;
  • ima povprečno št. zaposlenih vsaj 2,0;
  • ni podjetje v težavah;
  • podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;
  • ni v predhodni izterjavi s strani Evropske komisije zaradi razglasa nezakonite ali nezdružljive pomoči s skupnim trgom;
  • ne posluje v izključenem sektorju;
  • izpolnjuje druge pogoje SID banke.

Podaljšanih razvojno-spodbujevalnih programov SID banke je šest, financiranje pa se giblje od 30.000 do 10.000.000 € – odvisno od vrste programa oz. namena kredita.

Dodatni pogoji financiranja, ročnost, moratorij, obrestna mera in višina morebitnih lastnih sredstev se razlikujejo glede na posamezno obliko programa in glede na zaprošeno višino financiranja.

Posamezni kredit, vključno s ključnimi informacijami, si lahko ogledate v tabeli, ki jo najdete tukaj.