OOZ Maribor

VABILO K ZBIRANJU PONUDB za oddajo dela gostilne »Pri treh ribnikih« v najem


Družba Mestne nepremičnine d.o.o. poziva vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem gostilne »Pri treh ribnikih« na naslovu Ribniška ulica 9, 2000 Maribor. Razpis je objavljen od 7.6.2023 tukaj: https://mestne-nepremicnine.si/vabilo-k-zbiranju-ponudb-za-oddajo-dela-gostilne-pri-treh-ribnikih-v-najem/

Nepremičnina se odda v najem za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo pijač, hrane, napitkov, slaščic in sladoleda.

Najemniku bo omogočeno koriščenje platoja za gostinski vrt pred  spodnjim vhodom v gostilno. V vinski kleti je gostinski šank in velik žar,  klet je opremljena z mizami in stoli. Opremo lahko ponudnik koristi obstoječo, ali si zagotovi lastno.

        

Trije ribniki – Vabilo k zbiranju bonudb za oddajo dela gostilne

Ponudbe morajo biti predložene do vključno dne 16.6.2023 v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb gostilna Pri treh ribnikih«. Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Vir: Družba Mestne nepremičnine d.o.o.,  www.mestne-nepremicnine.si