OOZ Maribor

Vabilo v aktualne programe usposabljanja za zaposlene osebe »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«Spoštovani delodajalci!

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Tehniški šolski center Maribor vabita  Vas in Vaše zaposlene v aktualne programe usposabljanja za zaposlene osebe, ki se izvajajo v okviru operacije »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«. Usposabljanje je brezplačno in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanje se izvaja v naslednjih programih:

  1. Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku

(nemški ali angleški jezik),

  1. Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) za delavce tehnične stroke in
  2. Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe, ki so:

  • zaposlene oziroma samozaposlene,
  • starejše od 45 let in
  • imajo manj kot štiriletno oz. dokončano štiriletno srednjo šolo (do V. stopnje izobrazbe).

Vključeni udeleženci pridobijo temeljne in poklicne kompetence s poudarkom na:

  • sporazumevanju v tujem jeziku (govorno, pisno, slušno in bralno razumevanje širšega nabora splošnih in strokovnih terminov),
  • uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu), spoznavanju glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje …) in kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost ter iskanje, zbiranje in obdelave informacij,
  • pridobivanju matematičnih in osnovnih kompetenc v znanosti in tehnologiji, ki bodo posamezniku omogočile boljše razumevanje in bo sposoben uporabiti matematični način mišljenja, kar vključuje logično in prostorsko razmišljanje.

Posamezno usposabljanje obsega 50 šolskih ur in se bo izvajalo v obdobju JANUAR 2019, od dva do trikrat na teden v popoldanskem času, od 16. do 19. ure, v prostorih TŠC Maribor (za tuj jezik lahko tudi izven šole, v prostorih zbornice ali v podjetju). Vodili ga bodo strokovno usposobljeni predavatelji.

Vsak kandidat se lahko prijavi na enega ali dva programa usposabljanja in to napiše na prijavnico – VPISNI LIST, ki ga dobite na spletni strani zavoda www.tscmb.si.

Prijavnico lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si, ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 17.12. 2018, oz. do zapolnitve mest!

Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 040 304 868 ali pišete na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si.

Opomba:

Programi so namenjeni za usposabljanje zaposlenih oseb na področju tehnike – predvsem strojništva in so zasnovani tako, da lahko prilagajamo vsebine programov  vašim potrebam – potrebam kadrov v podjetjih.

Primer: pri strokovnem tujem jeziku (nemškem ali angleškem) se lahko pripravijo vsebine programa tako, da se obravnavajo vsebine specifičnih področij (avtomobilske stroke, inštalaterskih del, mehanske obdelave ali spajanja kovin itd.).

Program RDO obsega zelo široko področje obravnave IKT tehnologije (hardver, softver)  in se lahko vsebine programa priredijo na bolj detajlno spoznavanje in uporabo posameznih programov (Word, Excel, PowerPoint, Internet, el. pošta,..).

Program »Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki« v osnovi obsega risanje (klasično ali s programsko opremo SOLIDWORKS) in branje načrtov, merjenje in uporabo merilnega orodja (pomično merilo, mikrometer, merilna ura …), izdelavo enostavnih izdelkov s postopki ročne obdelave (piljenje, žaganje…), ali strojne obdelave (vrtanje, struženje, frezanje, lahko tudi obdelave na CNC strojih…) in  spajanja kovin z varjenjem (plamensko varjenje, ročno elektro obločno varjenje, MIG/MAG in TIG varjenje). Pomeni, da lahko znotraj programa vsebine prilagodimo za posamezno podjetje ali skupino podjetij.

Kontakt:

Tehniški šolski center Maribor

Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

Tel.: 02/229-57-56, Fax: 02/229-57-69

http://www.tscmb.si;

e-pošta: info@tscmb.si