OOZ Maribor

Vabimo vas na predstavitev tretjega javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja 11.5.2017 ob 16 uri

     

Maribor, 3. 5. 2017

VABILO

Vljudno vabimo na predstavitev Tretjega javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje ter Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, ki bo

 

v četrtek, 11. 5. 2017 ob 16. uri,

v prostorih (izobraževalna dvorana) Območne obrtno podjetniške zbornice Maribor,

Titova cesta  63, 2000 Maribor

  

Razpisa bo predstavila predstavnica Mariborske razvojne agencije,

  1. Irena Podletnik

Predmet Tretjega javnega razpisa garancij za bančne mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje so garancije Garancijske sheme Podravje (RGSPD) za bančne kredite. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom v statistični regiji Podravje, ki obsega 41 občin, in sicer: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

 

Predmet Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico je sofinanciranje manjših začetnih naložb in je namenjen gospodarskim subjektom na območju občin Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Program:

  • predstavitev razpisov,
  • vprašanja in odgovori.
  • Razpisa sta bila 28. 4. 2017 objavljena v Uradnem listu, do njiju pa lahko dostopate tudi preko spletne strani http://www.mra.si  oz. na povezavi:
  • http://www.mra.si/aktualni-razpisi1.html V letošnjem letu je prišlo do spremembe v pogojih RGSPD, zato vas še posebej vabimo na predstavitev.Vašo udeležbo nam sporočite na urska.rafolt@ozs.si ali pokličite na : 02 330 3 500