OOZ Maribor

Vavčer za digitalni marketing – ZAPRT

Zaradi ogromnega povpraševanja je Slovenski podjetniški sklad zaprl Vavčer za digitalni marketing

S strani podjetij se je tudi tokrat izkazal ogromen interes po koriščenju nepovratnih sredstev za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform, saj je SPS do sedaj prejel več kot 700 vlog. Povpraševanje po vavčerju na podlagi preteklih izkušenj, ni presenetljivo oz. je bilo pričakovano.

Do sedaj prejete vloge na javni poziv že presegajo kvoto razpoložljivih sredstev, zato SPS javni poziv zapira.  Na ePortalu je že zaustavljeno prejemanje vlog, v petek, 20.5.2022 pa bo v Uradnem listu objavljeno tudi zaprtje javnega poziva.

Več o tem: TUKAJ

Pomembna novica s strani Slovenskega podjetniškega sklada!

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), 13. 5. 2022, z objavo v Uradnem listu Slovenije in na svoji spletni strani ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing.
Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje, so preostanek sredstev, ki so ostala neporabljena zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti s strani prijaviteljev v obdobju 2019 – 2022.

Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge (vsi pogoji so navedeni v javnem pozivu).

Za podjetja bo na voljo 1,6 mio EUR.

Namen vavčerja ostaja enak, podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov.

V praksi to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega poziva znaša
od 500 EUR do 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do največ 7.500 EUR na prijavitelja.

POMEMBNE SO TRI INFORMACIJE!

1.)
Vavčer za digitalni marketing se odpira v (petek, 13. 5. 2022), vloge preko ePortala Sklada pa bo možno oddajati od ponedeljka, 16. 5. 2022, naprej!

2.)
Podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje in bodo s SPS-om podpisala pogodbo o sofinanciranju imajo 3 mesece od podpisa pogodbe čas za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev!

3.)
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, niso pa pristojni za oddajo vlog.

Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Glede na pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva zelo hitro porabljena.

Javni poziv najdete TUKAJ