OOZ Maribor

Vavčer za prenos lastništva – ODPRTOdprt do 31. 03.2023
Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika v skladu z 72a. členom ZGD-1.
 1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 69/2019 z dne 22.11.2019

 1. Info točke za vavčer za prenos lastništva
  Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
  VAV-13 Vavčer za prenos lastništva SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

  02/234 12 60
  (pon. – pet., 9:00 – 11:00)

 2. Najpogostejša vprašanja in odgovori
   Odgovori v pripravi
 3. Več informacij o vavčerju:

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si