OOZ Maribor

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov – ZAPRT
Namen vavčerja je:

  • spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih,
  • izvedba: zunanji izvajalec/zbiranje in obdelava podatkov s ciljem:
   – identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
   – ocene ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga
   – priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga.
  • cilj: povečanje konkurenčnosti MSP, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Odprt do 31.03.2023.

V nadaljevanju najdete:
JAVNI POZIV za pridobitev vavčerja
Odgovore na najpogostejša vprašanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si