OOZ Maribor

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja – ZAPRTOdprt do 31. 03.2023

Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravkljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

 1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 61/2019 z dne 11.10.2019

 2. Info točke za vavčer poslovna odličnost

  Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
  VAV-12 Vavčer za poslovno odličnost SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij
  SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

  02/234 12 60
  (pon. – pet., 9:00 – 11:00)

   

 3.  Najpogostejša vprašanja in odgovori (v pripravi)
 4. Več informacij o vavčerju:

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si