OOZ Maribor

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine – ZAPRT


Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. 

  1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 5/2019 z dne 25.01.2019 (do spodaj navedenih vsebin dostopate s klikom na pasice) 
  2. Več informacij o vavčerju – Zaščita intelektualne lastnine: