OOZ Maribor

ZBIRANJE PONUDB za oddajo gostilne »Pri treh ribnikih«


Družba Mestne nepremičnine d.o.o. poziva vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem gostilne »Pri treh ribnikih« na naslovu Ribniška ulica 9, 2000 Maribor. Nepremičnine se oddajajo v najem za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo lokalne hrane, slovenskih jedi in regionalnih vin iz vinorodnega okoliša Štajerska – Pomurje-Slovenija.

Več informacij vam je na voljo: *tukaj 

Interesenti lahko podrobnejše informacije o nepremičninah pridobijo po telefonu št. 041 257 887, Nataša Matijevič, ali na e-mail: natasa.matijevic@mestne-nep.si .

Ponudbe morajo biti predložene do vključno dne 2.2.2023 v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb gostilna Pri treh ribnikih«. Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Ponudbo na priloženem obrazcu se pošlje po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestne nepremičnine d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (velja dan oddaje pošiljke priporočeno na pošto) ali odda osebno na sedežu družbe.

Vir: Družba Mestne nepremičnine d.o.o.,  www.mestne-nepremicnine.si