OOZ Maribor

Regulirane cene elektrike in plina tudi v drugi polovici leta


Vlada je na svoji 45. redni seji 13. aprila podaljšala tri uredbe, vezane na energente. Podaljšala je regulacijo cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta. Podaljšala je veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Podaljšala pa je tudi veljavnost Uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz sistema. S predlogom nove uredbe se tako določi, da se ukrep obnovi za dodatne 4 mesece, in sicer do 31. decembra 2023. S tem bodo imeli znane pogoje tako odjemalci kot tudi dobavitelji.

Električna energija

Vlada podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce do konca leta

Cene električne energije na veleprodajnih trgih so v začetku 2023 sicer padle, marca so bile cene na terminskih trgih za pasovno energijo okrog 150 €/MWh. Razlog je v milejši zimi od pričakovane, energija je bila večinoma zakupljena že v letu 2022, povpraševanje v začetku 2023 pa je bilo manjše in posledično tudi cene. V nadaljevanju leta 2023 bo verjetno spet prišlo do naraščanja cen, lahko že po koncu zime, ko se bo začelo polnjenje skladišč zemeljskega plina za naslednjo zimo. Glede na trenutne borzne cene in glede na nabave, ki so se izvajale v letih pred 2023, lahko ocenimo, da bi se cene za gospodinjstva, ki so v tem trenutku omejene na okrog 100 €/MWh, dvignile na okrog 200 €/MWh, če vlada ukre-pov ne bi podaljšala. Cene za male poslovne odjemalce pa bi se na približno isti nivo, kot za gospodinj-stva, dvignila iz sedaj omejenih 125 €/MWh. Analiza je pokazala, da se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije, na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene in obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo.

Vlada zato ocenjuje, da je potrebno ukrep omejitve cene električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce podaljšati do konca leta 2023. Ali bo potrebno ukrep podaljšati še v leto 2024, pa bo vidno po zakupih energije za leto 2024 in 2025, ki se bodo izvajali v letu 2023.

Uredba podaljšuje obdobje veljavnosti do konca leta, z nespremenjenimi pogoji. Zaradi predvidljivosti oz. znanih pogojev na trgu za odjemalce in dobavitelje, in glede na to, da je večino zakupa bilo narejene-ga na letni ravni, je potrebno, da se ukrep podaljša že sedaj.

Vlada podaljšala veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Dosedanja uredba je veljala za dobave od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023, za pogodbe, ki so bile podpisane od 9. novembra 2021 naprej. Analiza je pokazala, da (1) se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije, (2) na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene in (3) obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo. Če bodo cene na-raščale, bo regulacija dobrodošla, če pa bodo padle, bodo ponudniki sami znižali cene in omejitev cen bo postala odveč. V tem trenutku je zaradi predvidljivosti gospodarskih razmer nedvomno bolje, če se omejitev cen za mala in srednja podjetja podaljša do konca leta 2023. Zato se s predlogom te uredbe določi, da se ukrep obnovi za dodatnih 6 mesecev, tj. do 31. 12. 2023. Ta uredba obdobje veljavnosti podaljšuje do konca leta, z nespremenjenimi pogoji.

Ta uredba nima finančnih posledic za državni proračun. Vsi dobavitelji, ki bodo dobavljali električno energijo na podlagi uredbe bodo upravičeni do nadomestila oziroma drugega ukrepa (kar bo določeno v Uredbi o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije). V Uredbi o določitvi nadomestila do-baviteljem električne energije bo sklic na to uredbo.

Uredba vpliva na gospodarstvo, in sicer gre za pozitiven vpliv na gospodarstvo, saj se razmere na ener-getskih trgih niso spremenile in zato je potrebna regulacija cen, ki bo zamejila cene električne energije za najbolj ranljivi del gospodarstva.

Plin

Vlada podaljšala veljavnost uredbe o določitvi najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz sistema

Vlada je julija 2022 sprejela Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišjo drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za določene kategorije odjemalcev, s spre-membami in dopolnitvami Uredbe pa je krog upravičenih odjemalcev še razširila. Uredba je veljavna do 31. 8. 2023.

Analiza je pokazala, da  se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije,  na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cen, obstaja pa tudi potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in pred-vidljivost pomembna za gospodarstvo

S predlogom nove uredbe se tako določi, da se ukrep obnovi za dodatne 4 mesece, in sicer do 31. 12. 2023. S tem bodo imeli znane pogoje tako odjemalci kot tudi dobavitelji. Tako se bo ukrep regulacije cen zemeljskega plina poenotil z regulacijo cene električne energije, katere cene bodo ravno tako regulirane za obdobje do konca leta 2023.

Poročilo s 45. seje Vlade RS >>>

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor