OOZ Maribor

Reprezentativne delodajalske organizacije pričakujemo celovito davčno reformo, zato predlagamo umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Reprezentativne delodajalske organizacije, Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, v celoti nasprotujemo parcialnim spremembam, ki jih prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022. Pričakujemo celovito davčno reformo in predlagamo umik predloga zakona iz javne obravnave.

Ministrstvo za finance je dne 1. 8. 2022 posredoval v javno obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – EVA: 2022-1611-0093 (v nadaljevanju: predlog zakona).

Reprezentativne delodajalske organizacije v celoti nasprotujemo parcialnim spremembam, ki jih prinaša predlog zakona, in na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022.

Ob tem posebej opozarjamo, da pred začetkom javne obravnave, predlog zakona ni bil obravnavan v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, kar je v nasprotju z veljavnimi Pravili o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta.

Ministrstvo za finance je že napovedalo celovito davčno reformo, v okviru katere bi lahko na podlagi celovite analize predlagalo tudi spremembe dohodninske zakonodaje, in sicer v smeri zagotovitve večjih neto prihodkov slovenskim državljanom, ne pa da predlaga parcialne spremembe, ki bodo njihove neto prihodke še zmanjšale.

Glede na vse navedeno predlagamo, da Ministrstvo za finance Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini umakne iz javne obravnave.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor