Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 izjemoma podaljšan do 31.3.2022

Spoštovani,

vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju morajo skladu vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Zakonski rok za poročanje za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je sicer najkasneje do 31. decembra, vendar je tokrat rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 izjemoma podaljšan do 31. 3. 2022 zaradi vmesnega začasnega nedelovanja Modula za poročanje.

Od danes modul znova deluje, vse informacije o poročanju, vključno z navodili in vstopom v aplikacijo pa so na voljo TUKAJ.

Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) morajo vsi štipenditorji prek posebne aplikacije za poročanje z vsakim novim šolskim oziroma študijskim letom skladu redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo. Poročati delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije, pa tudi občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben certifikat vezan na pravno osebo.

Štipenditorji se za dodatne informacije lahko obrnejo na nas po telefonu 01 43 45 882 ali po e-pošti: porocanje@sklad-kadri.si.

Služba za odnose z javnostmi

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Spoštovani,

vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju morajo skladu vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Zakonski rok za poročanje za posamezno šolsko oziroma študijsko leto je sicer najkasneje do 31. decembra, vendar je tokrat rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 izjemoma podaljšan do 31. 3. 2022 zaradi vmesnega začasnega nedelovanja Modula za poročanje.

Od danes modul znova deluje, vse informacije o poročanju, vključno z navodili in vstopom v aplikacijo pa so na voljo TUKAJ.

Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) morajo vsi štipenditorji prek posebne aplikacije za poročanje z vsakim novim šolskim oziroma študijskim letom skladu redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo. Poročati delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije, pa tudi občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben certifikat vezan na pravno osebo.

Štipenditorji se za dodatne informacije lahko obrnejo na nas po telefonu 01 43 45 882 ali po e-pošti: porocanje@sklad-kadri.si.

Služba za odnose z javnostmi

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije