Sobivanje je postalo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – uvedba novega razloga 16 za zadržanosti od vključno 17.4.2021 dalje

Spodaj v prilogi najdete navodilo za sobivanje po uveljavitvi novele ZZVZZ-O (17.4.2021) in vzorec novega Potrdila o sobivanju z izjavo.

Posebno opozorilo glede naslednjega:

 • dosedanji interventni predpisi glede sobivanja z otrokom v bolnišnici (ZIUPOPDVE in ZDUOP) se uporabljajo le še za sobivanja do vključno 16.4.2021 in le do tega dne stroške za nadomestila pokriva proračun RS,
 • od vključno 17.4.2021 je sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico,
 • še vedno se za sobivanje ne izda eBOL, ampak je obvezna priloga k zahtevku za refundacijo oz. k vlogi za direktno izplačilo spodaj pripeto Potrdilo o sobivanju z izjavo,
 • za sobivanje v bolnišnici do vključno 16.4.2021 se uporablja pri obračunu nadomestila razlog zadržanosti ”14-sobivanje”, za sobivanje v bolnišnici ali zdravilišču od vključno 17.4.2021 dalje pa razlog ”16-sobivanje z otrokom”,
 • tudi za razlog 16 nadomestilo plače znaša 80% osnove po ZZVZZ,
 • od vključno 17.4.2021 se več ne izdaja eBOL in obračunava nadomestilo za razlog ”10-usposabljanje za rehabilitacijo otroka”.

Ključne informacije glede trajne pravice do sobivanja z otrokom, razvidne iz spodaj pripetega navodila, bodo objavljene predvidoma v začetku prihodnjega tedna objavljene tudi na spletni strani ZZZS, v povezavi: https://zavezanec.zzzs.si/, in sicer pod poglavjem Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela –> Pravica do nadomestila plače zaradi sobivanja.

Navodilo

Izjava

Vir: OZS

Spodaj v prilogi najdete navodilo za sobivanje po uveljavitvi novele ZZVZZ-O (17.4.2021) in vzorec novega Potrdila o sobivanju z izjavo.

Posebno opozorilo glede naslednjega:

 • dosedanji interventni predpisi glede sobivanja z otrokom v bolnišnici (ZIUPOPDVE in ZDUOP) se uporabljajo le še za sobivanja do vključno 16.4.2021 in le do tega dne stroške za nadomestila pokriva proračun RS,
 • od vključno 17.4.2021 je sobivanje z otrokom trajna pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tako za sobivanje v bolnišnici kot v zdravilišču, razširjen pa je tudi krog oseb, ki imajo to pravico,
 • še vedno se za sobivanje ne izda eBOL, ampak je obvezna priloga k zahtevku za refundacijo oz. k vlogi za direktno izplačilo spodaj pripeto Potrdilo o sobivanju z izjavo,
 • za sobivanje v bolnišnici do vključno 16.4.2021 se uporablja pri obračunu nadomestila razlog zadržanosti ”14-sobivanje”, za sobivanje v bolnišnici ali zdravilišču od vključno 17.4.2021 dalje pa razlog ”16-sobivanje z otrokom”,
 • tudi za razlog 16 nadomestilo plače znaša 80% osnove po ZZVZZ,
 • od vključno 17.4.2021 se več ne izdaja eBOL in obračunava nadomestilo za razlog ”10-usposabljanje za rehabilitacijo otroka”.

Ključne informacije glede trajne pravice do sobivanja z otrokom, razvidne iz spodaj pripetega navodila, bodo objavljene predvidoma v začetku prihodnjega tedna objavljene tudi na spletni strani ZZZS, v povezavi: https://zavezanec.zzzs.si/, in sicer pod poglavjem Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela –> Pravica do nadomestila plače zaradi sobivanja.

Navodilo

Izjava

Vir: OZS