OOZ Maribor

SPOT članek: BIZI LIKVIDNOST poplave in BIZI LIKVIDNOST energija


Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov finančni produkt “BIZI LIKVIDNOST“. Kjer gre za finančni produkt, ki je nastal v sodelovanju med Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) in Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS) in je namenjen obnovi proizvodnega potenciala po poplavah in spopadanju z energetsko krizo za mikro, mala in srednje velika podjetja. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih vlagateljev za izvedbo vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgube energije.

 

Prednosti produkta BIZI LIKVIDNOST poplave:

 • Posojilo v višini od 80.000 € do 500.000 €.
 • Fiksna obrestna mera znaša 0,5 % letno.
 • Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30.10.2023 do 8.12.2023 preko aplikacije r-sklad.si.

Prednosti produkta BIZI LIKVIDNOST energija:

 • Posojilo v višini od 80.000 € do 500.000 €.
 • Obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja:
 • Vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih: 1,5 % letno.
 • Vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij: 1,7 % letno.
 • Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30.10.2023 do 8.12.2023 preko aplikacije r-sklad.si.

Namen: 

Namen finančnega produkta je zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi poplav v avgustu 2023 in zagotavljanje likvidnosti gospodarskih subjektov zaradi posledic energetske krize, in sicer pri:

 • izboljšanju likvidnosti oziroma pri tekočemu poslovanju gospodarskih subjektov,
 • dvigu konkurenčnosti, produktivnosti ter tehnološki opremljenosti,
 • vlaganjih na področju varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov,
 • vlaganjih na področju učinkovite rabe energije,
 • obnovi proizvodnega potenciala gospodarskih subjektov, prizadetih zaradi poplav v avgustu 2023.

Cilji razpisa: 

 • obnova proizvodnega potenciala oziroma ohranitev gospodarske dejavnosti po poplavah v avgustu 2023 in zaradi energetske krize,
 • večja konkurenčnost in produktivnost,
 • izvedba ukrepov za obvladovanje porabe/izgub energije.

Vrednost razpisa: 

Skupni razpisani znesek finančnega produkta BIZI LIKVIDNOST je 20.000.000 EUR, od tega predvidoma 10.000.000 EUR za namene odprave posledic poplav in 10.000.000 za namene vlaganj na področju obvladovanje porabe/izgub energije.

Dodatne informacije: 

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

Uradna objava: Uradni list RS, Št. 107, Datum: 20. 10. 2023, Stran: 1929

Članek sem pripravila: Janja Vindiš, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 26.10.2023

»Obveščanje poteka v sklopu projekta Spot svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija«

Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor