OOZ Maribor

SPOT članek: Dopolnilno delo


Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, kar je opredeljeno kot Dopolnilno delo v Zakonu o delovnih razmerjih, v 146. členu.

Pogodbo lahko sklenete za največ 8 ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.

Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.

Delavcu, ki sklene takšno pogodbo o zaposlitvi, ta pogodba preneha veljati v skladu z zgoraj navedenim zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

Ocena deficitarnosti poklica

Za pridobitev ocene je potrebno izpolniti spodnjo vlogo: 

Vlogo za ugotavljanje deficitarnosti (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 147. člen)

ter podpisano poslati na e-naslov: cpd@ess.gov.si.Pisna vloga mora vsebovati:

  • naziv in naslov delodajalca,
  • kontaktno osebo,
  • podatek o poklicu oziroma nazivu delovnega mesta,
  • lokacijo delovnega mesta,
  • opis del in nalog, za katere bi želeli opravljanje dopolnilnega dela,
  • zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela (izobraževalni program in naziv izobrazbe po KLASIUS-u), v skladu s splošnim aktom delodajalca, ter
  • navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo.

Na podlagi vloge vam bo Zavod posredoval oceno o deficitarnosti poklica. 


Članek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.11.2022


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor