OOZ Maribor

SPOT članek: KONFLIKTI IN KAKO SE ODZVATI⇒ ALI IMATE KDAJ OBČUTEK, DA STE POSKUŠALI ŽE VSE, DA BI VAŠ SODELAVEC NEHAL ZAMUJATI NA DELO?

⇒ ALI VAŠ SODELAVEC MENI, DA JE ŽRTEV TRPINČENJA, ČE GA VSAKO JUTRO NE POZDRAVITE; ČE GA POZDRAVITE, PA SE IMA ZA ŽRTEV NADLEGOVANJA?

⇒ ALI SE NE SPOMNITE VEČ, KDAJ STE NAZADNJE ŠLI Z NASMEHOM NA DELO, ČE PA STE SI NASMEH ŽE NADELI, JE BIL BOLJ GRENAK?Če ste vsaj na enega od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, je čas, da razmislite o katerem od načinov mirnega razreševanja sporov na delovnem mestu.

Od nas se pričakuje, da smo (tudi) na delovnem mestu multifunkcionalni, maksimalno fleksibilni in vedno zanesljivi ter stabilni. Morda se od nas pričakuje tudi (še sploh od tistih, ki vodijo skupino ljudi), da bomo vse svoje nesporazume s sodelavci razrešili takoj in zatrli v kali. A vsi ne moremo biti strokovnjaki za vse. V praksi je opaziti, da imamo ljudje težave z odkritim razreševanjem konfliktov, da jih raje prikrijemo, odrinemo ali prelagamo na »ko bo čas za to«. Zelo radi se počutimo žrtve in čakamo, da bo druga stran naredila prvi korak, se nam opravičila in bo naše sodelovanje naenkrat spet vzcvetelo.

Na Inšpektoratu RS za delo smo v februarju 2017 dobili priložnost, da brezplačno pomagamo vsem delodajalcem in delavcem, ki se na delovnem mestu ubadajo s konflikti. Od takrat izvajamo projekt »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« v okviru Projektne enote inšpektorata. Na projektu usposobljeni strokovnjaki med drugim promoviramo mirno reševanje sporov na delovnem mestu, predvsem pa posredujemo v konkretnih nesoglasjih med delavci in delodajalci. S svetovanjem in ostalimi preventivnimi aktivnostmi zmanjšujemo možnosti nastanka konfliktov.〉 Spori se pri nas na projektu razrešujejo mirno v postopku mediacije.

To je neformalni postopek, kjer stranki s pomočjo tretje nevtralne osebe (mediatorja) poskušata razrešiti spor na način, da bo dogovor ustrezal obema. Ne glede na to, da je postopek neformalen, pa ima značilno strukturo in temelji na načelih zaupnosti, nevtralnosti mediatorja in prostovoljnosti vključitve strank. Funkcija mediatorja je predvsem v tem, da podpira komunikacijo med strankama in jima s pomočjo mediacijskih tehnik pomaga doseči zanju ustrezno rešitev.

〉 Postopek se začne na pobudo ene od strank delovnega razmerja, delavca ali delodajalca.

Po razgovoru s pobudnikom pokličemo drugo stran, ji predstavimo naše delo pri razreševanju sporov in jo povabimo, da se odzove na povabilo na srečanje v mediaciji. Če se s tem strinja, se dogovorimo za srečanje v mediaciji. To je lahko že takoj skupno srečanje (mediator in obe stranki), včasih pa je potrebno opraviti pred skupnim srečanjem ločeno srečanje z vsako stranko posebej.

Projekt, ki se financira s sredstvi Evropske Unije, Evropskega socialnega sklada, in proračuna Republike Slovenije, je v teku že peto leto.Tudi v času ukrepov, povezanih z zajezitvijo epidemije COVID-19, posredujemo v sporih in pomagamo akterjem na trgu dela, da najdejo skupne rešitve iz zagat, povzročenih (tudi) z epidemijo. Večkrat pa se delodajalci ali delavci obrnejo na nas tudi samo z vprašanji, kako naj se lotijo razreševanja konkretnega konflikta, in jim z našimi bogatimi izkušnjami ter s poznavanjem delovnega prava, možnosti razreševanja sporov ter predpisov s področij varnosti in zdravja pri delu pomagamo razrešiti dileme ter jih usmerimo k primernemu načinu razreševanja spora.

〉 Vsebine sporov, ki se pojavljajo v mediaciji pri nas, so zelo različne.

Daleč na prvem mestu so denarne terjatve (regres za letni dopust, plačilo za delo, nadomestilo plače, nadure, dnevnice). Sledijo spori glede izrabe letnega dopusta, načinov prenehanja delovnega razmerja, priznavanja nezgode pri delu, zatrjevano trpinčenje na delovnem mestu itd.

〉 Doslej smo izvedli več kot 100 mediacij po vsej državi in v več kot 80% se je spor med delavcem in delodajalcem razrešil uspešno, z izvedenim sporazumom.

Presenetljiv stranski učinek mediacije pa je tudi, da vpliva blagodejno na zmanjšanje števila konfliktov v delovnem okolju.S Tanjo Cmrečnjak Pelicon, ki je mediatorka na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, smo se pogovarjali o aktivnostih in ugotovitvah, ki so jih pridobili v sklopu projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«.


Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor