OOZ Maribor

SPOT članek: Krediti za odpravo škode v poplavah


Krediti za odpravo škode v poplavah

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023 razpisuje skupno 30 milijonov evrov ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo v poplavah avgusta 2023. Na ta način bo podjetjem omogočena pomoč pri sanaciji škode, ohranjanju zaposlenih ter ponovnem zagonu poslovanja.

Namen razpisa:

  • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
  • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Pogoji za pridobitev kredita:

Višina financiranja znaša od 15.000 € do 100.000 €, za kar bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so neposredno utrpela škodo v poplavah avgusta 2023 pod naslednjimi pogoji.

  • višina kredita ne sme presegati 40% od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022,
  • skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja,
  • podjetje mora imeti najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
  • podjetje mora biti ustanovljeno pred 1. januarjem 2022,
  • podjetje mora imeti bonitetno oceno vsaj SB8.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev in opreme, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški zaračunanega pripadajočega DDV-ja na upravičene stroške.

Upravičeni stroški so nastali od 4.8.2023 do 31.5.2024

Črpanje odobrenega kredita je namensko in v enkratnem znesku, najkasneje v 45 dneh po odobritvi. Način odplačevanja pa mesečen, obročen.

Roki za oddajo vlog:

– 09.11.2023 do 14.00 ure,

– 20.12.2023 do 14.00 ure,

– oziroma do porabe vseh sredstev.

Vloga je elektronska in se odda preko ePortala Sklada.

Povezava na razpis in dokumentacijo: Razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

 

Članek sem pripravila: Janja Vindiš Božičko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 18.10.2023

»Obveščanje poteka v sklopu projekta Spot svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija«

Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor