OOZ Maribor

SPOT članek: Novosti pri ureditvi videonadzora po ZVOP-2


 

Novosti pri ureditvi videonadzora po ZVOP-2

Z uveljavitvijo novega Zakona o varstvu osebnih podatkov*1 (v nadaljevanju: ZVOP-2) z dnem 26.01.2023, je v veljavo stopila tudi nova ureditev videonadzora. ZVOP-2 predpisuje visoke globe za primer kršitev, po naših izkušnjah pa so bile le-te tudi že izrečene, saj gre za področje, ki so ga pristojni inšpektorji vzeli pod drobnogled. V kolikor v vašem podjetju izvajate videonadzor, pa četudi zgolj videonadzor dostopa v poslovne prostore, čim prej zagotovite skladnost z ZVOP-2.

Kako zagotovim skladnost ureditve videonadzora z ZVOP-2?

  • sprejem pravilnika o videonadzoru s katerim se uredi namen in način uporabe videonadzornega sistema, način odrejanja snemanja, ravnanje z videoposnetki ter nadzor nad uporabo videoposnetkov;
  • vodenje evidence uporabe videonadzornega sistema;
  • namestitev opozorilnih tabel ob vhodih v videonadzorna območja;

seznanitev delavcev z uvedbo videonadzora (z izobešanjem pravilnika na oglasni deski).

Odločitev o uvedbi videonadzora lahko sprejme direktor ali drug pooblaščen posameznik s pisno obrazloženimi razlogi za uvedbo videonadzora. O odločitvi je potrebno objaviti obvestilo, ki posamezniku omogoča, da se seznani z izvajanjem videonadzora in da se lahko vstopu v nadzorovano območje odpove.

Kaj mora vsebovati obvestilo o izvajanju videonadzora?

  • pisno ali nedvoumno grafično opisano dejstvo, da se izvaja videonadzor*;
  • namene obdelave, navedbo upravljavca videonadzornega sistema, telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ali spletni naslov za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov*;
  • informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave;
  • kontaktne podatke pooblaščene osebe (telefonska številka ali naslov e-pošte);
  • neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živ;
  • hkrati pa mora izpolnjevati še zahteve po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Upravljavec pa lahko, namesto na obvestilu pred vhodom, zagotovi zahtevane informacije na svoji spletni strani. Na obvestilu pred vhodom pa nujno zagotoviti podatke iz zgornje prve in druge alineje* in seveda podatek, na kateri spletni strani so celovite informacije na voljo. Zraven lahko dodate tudi QR kodo, za enostavnejši dostop.

Ureditev videonadzora dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore

Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore se lahko izvaja, če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Zaposleni morajo biti o tem pisno obveščeni.

 

Ureditev videonadzora znotraj delovnih prostorov

Izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali preprečevanje ali odkrivanje kršitev na področju iger na srečo ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, teh namenov pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.

Videonadzor se v tem primeru lahko izvaja zgolj in samo glede tistih delov prostorov in v obsegu, kjer je treba varovati zgoraj navedene interese. V vsakem primeru pa je prepovedano z videonadzorom snemati delovna mesta, kjer delavec po navadi dela, razen če je to nujno in v skladu z zagotovitvijo prej navedenih interesov.

 

Kje videonadzora ni dovoljeno izvajati?

V dvigalih, sanitarijah, prostorih za preoblačenje, hotelskih sobah in drugih podobnih prostorih, v katerih posameznik utemeljeno pričakuje višjo stopnjo zasebnosti. V nasprotnem primeru lahko pravno osebo doleti globa v višini do 20.000,00 EUR, odgovorno pravno osebo pa v višini do 4.000,00 EUR.

[1] Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

PRIMER OBVESTILA O VIDEONDZORU:
Opozorilo: v primer obvestila vstavite podatke o svojem podjetju

Primer obvestila z vsemi podatki:

 

 

VSTOPATE V OBMOČJE POD VIDEONADZOROM

Upravljavec sistema: Naziv podjetja d.o.o.

Namen: Varovanje ljudi in premoženja ter zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa ali izstopa iz službenih prostorov.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: 02 251 14 71 / odvetnik@vesenjak.si / www.vesenjak.si

PRAVNA PODLAGA: Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

ROK HRAMBE:12 mesecev

Upravljavec spremlja živo sliko in nima možnosti zvočne intervencije.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljavca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov ne poteka. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

PRAVICA DO PRITOŽBE: Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Primer obvestila z napotitvijo na spletno stran (to je nujno):

 

 

VSTOPATE V OBMOČJE POD VIDEONADZOROM

Upravljavec sistema: Naziv podjetja d.o.o.

Namen: Varovanje ljudi in premoženja ter zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa ali izstopa iz službenih prostorov.

Informacije o izvajanju videonadzora: 02 251 14 71 / odvetnik@vesenjak.si / www.vesenjak.si

Vir: Odvetniška pisarna Vesenjak

 

Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 5.10.2023

»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor