Z začetkom leta je bilo po Sloveniji vzpostavljenih 12 poslovnih točk, na katerih se izvajajo brezplačne storitve svetovanja za potencialne podjetnike ter mala in srednje velika podjetja (MSP). Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za MSP ter pospeševanju ustanavljanja novih MSP.

V okviru SPOT svetovanje Podravje se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • Informiranje o podjetniških vsebinah v regiji;
  • Svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
  • Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
  • Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
  • Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti;
  • Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT svetovanje Podravje, ki se nahaja v prostorih (RRA) Regionalna razvojna agencija Pohorje Maribor na Pobreški cesti 20 v Mariboru.

Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje Podravje v času uradnih ur:

Ponedeljek: 10.00 – 14.00

Torek: 10.00 – 14.00

Sreda: 13.00 – 17.00

Petek: 10.00 – 14.00.

V tem času bodo dosegljivi tudi na tel. št. 02 333 13 85 ter elektronskem naslovu: spot.podravje@rra-podravje.siProjekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.