Sprejeta je novela interventnega zakona ZPGOPEK

Državni zbor je 27. januarja 2023 sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki gospodarstvu obeta 1 milijardo evrov pomoči. Novela vsebinsko ne spreminja načina, na katerega bo država pomagala podjetjem pri premagovanju posledic energetske krize, določa pa, da upravičenci, ki imajo regulirano ceno električne energije, ne morejo prejeti hkrati še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije.

Po noveli zakona upravičenec, ki ima regulirano ceno električne energije, ne more prejeti še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (to je trenutno do 30. junija 2023), niti ni upravičen do pomoči za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Do pomoči pa so še vedno upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro. Več o tem in vir >>>

Povezani novici:

Omogočena je elektronska oddaja vlog za čakanje na delo in skrajšani delovni čas po ZPGOPEK >>>

Podvajanja pomoči po ZPGOPEK ne bo, referenca bo mesečna poraba >>>

Vir:  OZS

Državni zbor je 27. januarja 2023 sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki gospodarstvu obeta 1 milijardo evrov pomoči. Novela vsebinsko ne spreminja načina, na katerega bo država pomagala podjetjem pri premagovanju posledic energetske krize, določa pa, da upravičenci, ki imajo regulirano ceno električne energije, ne morejo prejeti hkrati še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije.

Po noveli zakona upravičenec, ki ima regulirano ceno električne energije, ne more prejeti še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije (to je trenutno do 30. junija 2023), niti ni upravičen do pomoči za skrajšani delovni čas in čakanje na delo. Do pomoči pa so še vedno upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki koristijo zemeljski plin in tehnološko paro. Več o tem in vir >>>

Povezani novici:

Omogočena je elektronska oddaja vlog za čakanje na delo in skrajšani delovni čas po ZPGOPEK >>>

Podvajanja pomoči po ZPGOPEK ne bo, referenca bo mesečna poraba >>>

Vir:  OZS