OOZ Maribor

Sprememba davčne Uredbe


V UL št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Višji neobdavčeni zneski dnevnic na službeni poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje in zvišanje za obvezno prakso dijakov in študentov se začnejo uporabljati za januar 2023.

Spremembe v davčni obravnavi jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči pa se uporabljajo za izplačila od 1. 1. 2023 dalje.

Davčna Uredba ureja davčno obravnavo pravice. Pravice, pogoji in višina povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja so urejene s kolektivno pogodbo, v podjetniški kolektivni pogodbi, internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi.

Ob tem opozarjamo na sodbo Vrhovnega sodišča VIII Ips 26/2022 z dne 29. 11. 2022. Sodišče je v navedeni sodbi odločilo, da se v pravni praznini, davčna Uredba uporabi kot relevantna pravna podlaga za določitev višine povračil stroškov, če delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, niti ne obstaja morebitna primerljiva in zanj uporabljiva druga kolektivna pogodba.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor