OOZ Maribor

Spremembe glede vstopa v Slovenijo in prevoza potnikov

V Uradnem listu RS št. 4/2022, ki je bil objavljen 7. 1. 2022, sta bili sprejeti dve spremembi veljavnih odlokov:

1. Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19:

S to spremembo odloka je na novo urejeno področje izvajanja javnega prevoza potnikov. Izvajanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza ter prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu je tako mogoče samo skladno s priporočili NIJZ in pod pogojem, da osebe izvajalcu predložijo potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pri tem je pomembno, da je pogoj T izpolnjeno samo, če oseba predloži negativen rezultat HAG testa, ki ni starejši od 24 h od odvzema brisa oz. PCR, ki ni starejši od 48h od odvzema brisa.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v voziluzmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstvaStojišča morajo biti primerno označena. Vstop je mogoč samo pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža (kategorija M1), je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Uporaba maske ostaja nespremenjena (razen za otroke do dopolnjenega 6 let in osebe s posebnimi potrebami, ki iz objektivnih razlogov ne morejo nositi maske).

2. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19:

Po novem brez napotitve v karanteno na domu lahko v Republiko Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Izpolnjevanja pogoja testiranja ni mogoče dokazovati s testom HAG za samotestiranje, pogoj testiranja pa se šteje za izpolnjen, če oseba izpolnjuje pogoj testiranja, ki velja za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, tj. da razpolaga z negativnim rezultatom testiranja HAG, ki ni starejši od 24h od odvzema brisa oz. PCR, ki ni starejši od 48h od odvzema brisa.

Oseba, ki ne predloži enega od dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, se napoti v karanteno na domu za sedem dni (prej 10). Če je oseba, ki vstopa, tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za sedem dni (prej 10), le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli. Osebi, ki je v primeru vstopa v Republiko Slovenijo napotena v karanteno na domu in ne more zagotoviti izvajanja ukrepa karantene na naslovu svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugem primernem prostoru v Republiki Sloveniji, se zagotovi nastanitvena zmogljivost za potrebe izvajanja karantene na domu v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ). Trajanje karantene se prav tako zniža na sedem dni tudi v drugih primerih po odloku (npr. ko oseba ne izpolnjuje izjeme od predložitve pogoja PCT in ji ni prepovedan vstop v Slovenijo).

Omejitve, ki so pred uveljavitvijo sprememb odloka veljale v primeru različite omikron (ko oseba vstopa v Slovenijo iz območja, ki je na seznamu tveganih za prenos te različice), so črtane in ne veljajo več.

Obe spremembi začneta veljati od 10.1.2022.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

04-07-2024

Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor (v živo)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor