OOZ Maribor

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V Uradnem list RS št. 2 z dne 12.1.2024 so objavljene Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, ki so dostopne na povezavi TU (stran 97). Spremembe in dopolnitve bodo začele veljati naslednji dan po objavi, to je 13.1.2024, uporabljajo pa se od 1.1.2024 dalje.

Dodatek za delo na oddaljenem gradbišču

Spreminja se 1. odstavek 68. člena kolektivne pogodbe, ki določa Dodatek za delo na oddaljenem gradbišču. Po novem tako zaradi posebnih pogojev dela in potovanj na gradbišča pripada delavcu, ki v službenem vozilu dnevno prihaja in odhaja z gradbišča in se mu čas prihoda in odhoda z dela ne všteva v delovni čas, dodatek za delo na oddaljenem gradbišču na dan, in sicer:

Če je gradbišče oddaljeno do 30 km 0 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 30 dopolnjenih kilometrov 1,16 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 40 dopolnjenih kilometrov 2,31 EUR
Če je gradbišče oddaljeno 50 dopolnjenih kilometrov 3,47 EUR
Za vsakih nadaljnjih 10 dopolnjenih kilometrov 1,16 EUR/dopolnjenih 10 km

Najnižje osnovne plače

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1.1.2024 dalje znašajo:

Tarifni razred

Najnižje osnovne plače v € za 174 ur

I.

676,06

II.

750,38

III.

831,69

IV.

921,45

IV./2

977,35

V.

1.089,13

V./2

1.156,89

VI.

1.219,57

VI./2

1.412,66

VII.

1.446,54

VII./2

1.626,08

VII./3

1.751,42

VIII.

1.939,45

Strošek prehrane

Delavcu po novem pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 6,47 EUR na dan, če delodajalec ne zagotavlja prehrane med delom. V primeru, da delo traja 10 ur ali več pripada delavcu 0,80 EUR za vsako uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Jubilejne nagrade

Jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:

  • za 10 let: 506,00 EUR
  • za 20 let: 757,90 EUR
  • za 30 let: 1.010,90 EUR
  • za 40 let: 1.010,90 EUR

 

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti nima celotne razširjene veljavnosti, ampak ima delno razširjeno veljavnost le za naslednje SKD:

  • 23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke, drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
  • 23.510 Proizvodnja cementa
  • 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
  • 42.1     Gradnja cest in železnic
  • 42.910 Gradnja vodnih objektov

Navedeno pomeni, da navedena kolektivna pogodba obvezno zavezuje delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed zgoraj naštetih dejavnosti po SKD. Vse ostale delodajalce, ki opravljajo katero izmed drugih dejavnosti na področju gradbeništva (npr. 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ipd.) pa ta kolektivna pogodba zavezuje, v kolikor so člani organizacij podpisnic na delodajalski strani, to sta GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala ali ZDS, Sekcija za gradbeništvo.

Delodajalce, ki so torej le člani OZS in kot glavno dejavnost ne opravljajo nobene zgoraj navedene dejavnosti, niti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti ne uporabljajo na prostovoljni osnovi (sklic v pogodbi o zaposlitvi), ta kolektivna pogodba ne zavezuje.

Avtor: Nina Ličar, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor