Spremenjen seznam poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Od 01.07.2022 do 31.12.2022 velja sprememba Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela (Ur. l. RS, št. 88/2022).

Tako Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje za zaposlitev tujca brez ugotavljanja pogoja, če ni v njegovi evidenci ustreznih oseb. Torej delodajalci lahko v posameznem koledarskem letu zaposlijo največ 100 tujcev v določenih poklicih.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Vir:  OZS

Od 01.07.2022 do 31.12.2022 velja sprememba Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni odvisna od stanja na trgu dela (Ur. l. RS, št. 88/2022).

Tako Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje za zaposlitev tujca brez ugotavljanja pogoja, če ni v njegovi evidenci ustreznih oseb. Torej delodajalci lahko v posameznem koledarskem letu zaposlijo največ 100 tujcev v določenih poklicih.

Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Vir:  OZS