OOZ Maribor

Sproščena so dela v gradbeništvu tudi za potrošnike 15.3.2021

Spoštovani,

Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je objavljen v Uradnem listu (Ur.l.št. 35/2021).

Odlok za gradbeno področje prinaša pomembno spremembo, saj med dejavnosti ki se kot izjeme lahko izvajajo brez testiranja zaposlenih uvršča vsa »gradbena dela«, ne glede na vrsto objektov ali kašne druge omejitve.

To določilo odloka začne veljati v ponedeljek 15. marca, odlok zaenkrat velja do 19. marca 2021.

Ker se bodo verjetno pojavila vprašanja kaj vse spada pod »gradbena dela« spodaj podajam izvleček iz SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti), ki je uradni/državni dokument in služi razvrščanju dejavnosti po panogah.

V skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) med gradbeništvo spada: splošno in specializirano gradbeništvo za stavbe in inženirske objekte, inštalacije in zaključna dela v stavbah. Upoštevane so tako nove gradnje kot obnovitvena dela, popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali objektov na gradbišču in tudi gradnja začasnih objektov.

41 Gradnja stavb

41.1 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

41.2 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42 Gradnja inženirskih objektov

42.1 Gradnja cest in železnic

42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture

42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov

 43 Specializirana gradbena dela

43.1 Pripravljalna dela na gradbišču

43.11 Rušenje objektov

43.12 Zemeljska pripravljalna dela

43.13 Testno vrtanje in sondiranje

43.2 Inštaliranje pri gradnjah

43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.22 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

43.29 Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.3 Zaključna gradbena dela

43.31 Fasaderska in štukaterska dela

43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva

43.33 Oblaganje tal in sten

43.34 Steklarska in pleskarska dela

43.39 Druga zaključna gradbena dela

43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela

43.91 Postavljanje ostrešij in krovska dela

43.99 Druga specializirana gradbena dela

 

SPLOŠNI del Odloka:

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

  • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
  • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Pri opravljanju dejavnosti se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovi­jo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navedenih pogojev.

Vir: Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbincev pri OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor