Trikotnik za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport obvešča, da so v sodelovanju z ministrstvom za finance, Sekcijo za vprašanja dobaviteljev električne energije, Združenjem bank Slovenije in SID banko oblikovali dodaten način sodelovanja med seboj in s podjetji z namenom, da podjetjem tudi individualno pomagajo reševati likvidnostne izzive gospodarstva pri dobavi energentov.

Sodelovanje bo potekalo v t.i. trikotniku, ki ga sestavljajo dobavitelji energije, Združenje bank Slovenije ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

MGTŠ zato podjetja poziva, da se z izzivi povezanimi s plačilnimi roki dobave energentov in drugimi likvidnostnimi težavami na to temo najprej obrnejo na svojega dobavitelja in hkrati o tem obvestijo tudi v ta namen oblikovani trikotnik na naslov elektronske pošte likvidnostna.pomoc.mgts@gov.si

Vir: OZS

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport obvešča, da so v sodelovanju z ministrstvom za finance, Sekcijo za vprašanja dobaviteljev električne energije, Združenjem bank Slovenije in SID banko oblikovali dodaten način sodelovanja med seboj in s podjetji z namenom, da podjetjem tudi individualno pomagajo reševati likvidnostne izzive gospodarstva pri dobavi energentov.

Sodelovanje bo potekalo v t.i. trikotniku, ki ga sestavljajo dobavitelji energije, Združenje bank Slovenije ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

MGTŠ zato podjetja poziva, da se z izzivi povezanimi s plačilnimi roki dobave energentov in drugimi likvidnostnimi težavami na to temo najprej obrnejo na svojega dobavitelja in hkrati o tem obvestijo tudi v ta namen oblikovani trikotnik na naslov elektronske pošte likvidnostna.pomoc.mgts@gov.si

Vir: OZS