OOZ Maribor

Tuje agencije rešilne bilke za slovenske delodajalce

Glede na to, da primanjkuje ustreznega kadra v večini dejavnostih, je največja potreba oziroma povpraševanje po gradbenikih, kovinarjih, gostincih in drugih kadrih, ki jih na slovenskem trgu dela kronično primanjkuje.

Dosti slovenskih delodajalcev rešuje svoje kadrovske stiske tudi preko tujih agencijskih družb iz EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki ponujajo ustrezne kadre za njihove poslovne potrebe.

V zadnjem času pa opažamo tudi večje zanimanje slovenskih podjetnikov, ki imajo ustanovljena podjetja v Evropski uniji za čezmejno poslovanje v tovrstni dejavnosti. Ti bi radi čimprej uredili vso dokumentacijo za čimprejšnje čezmejno poslovanje po slovenski zakonodaji, saj je potreba po delovni sili v omenjenih panogah vsak dan večja.

Na podlagi 169. člena Zakona o urejanju trga dela, je tako pravna ali fizična oseba, ki prihaja iz EU, EGP ali Švicarske konfederacije dolžna vložiti vlogo za izdajo dovoljenja in se vpisati v evidenco pri pristojnem Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. K vlogi pa mora priložiti tudi ustrezna dokazila tuje agencije, da izpolnjuje vse ustrezne pogoje v državi iz katere prihaja.

Z dnem dokončnosti odločbe se opravi tudi vpis v evidenco, ki jo izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prav tako se v ta namen izda delodajalcu tudi potrdilo. Tovrstno dejavnost pa lahko delodajalec prične opravljati z dnem vpisa v evidenco.

Naj še opozorimo, da pravna oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, a bo opravljala dejavnost na njenem območju, se mora vpisati v davčni register ter  pridobiti davčno številko. Vpis in pridobitev davčne številke pa mora delodajalec opraviti pri pristojnem finančnem uradu pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor