OOZ Maribor

Ukrepi za omilitev visokih cen električne energije
Vlada RS je na včerajšnji seji omejila najvišje cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami, ki so bile doslej med najbolj prizadetimi skupinami odjemalcev. Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Vlada je hkrati ohranila že do sedaj 50 % trošarino, s 1. septembrom pa se bo za 50 % znižal tudi prispevek OVE+SPTE  in znižala davčna stopnja DDV na 9,5%Zato bo mesečni in letni strošek električne energije znižan pri vseh gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih, ne glede na dobavitelja.

Za gospodinjstva in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah so cene elektrike določene (brez DDV) na:

− VT: 0,11800 EUR/kWh,

− NT: 0,08200 EUR/kWh,

− ET: 0,09800 EUR/kWh.

Za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci (mali poslovni odjemalci po Zakonu o oskrbi z električno energijo), so cene elektrike določene (brez DDV) na:

− VT: 0,13800 EUR/kWh,

− NT: 0,09900 EUR/kWh,

− ET: 0,12400 EUR/kWh.

Minister za infrastrukturo je tudi zelo nazorno pojasnil, kaj ta ukrep pomeni za posamezne uporabnike:

»Za povprečnega gospodinjskega odjemalca to pomeni okvirno od -15 % (za tiste, ki so danes pri najcenejših dobaviteljih) do -30 % (za tiste, ki so pri dražjih dobaviteljih). Za tiste, ki imajo danes najdražjo elektriko, bo znižanje skoraj 60 %, na letnem nivoju. V zneskih to pomeni: od 110 do 334 evrov prihranka za tiste, ki imajo danes cenejšo elektriko. Za tiste, ki so danes pri najdražjem dobavitelju, pa bo prihranek okrog 1000 evrov letno.« Upoštevajoč trenutne tržne razmere in da bi dobavitelji zelo verjetno za leto 2023 še dodatno podražili cene, prinaša regulacija za povprečnega gospodinjskega odjemalca še dodatnih cca 400 evrov prihrankov v letu 2023.

Mali poslovni odjemalci lahko po ministrovih besedah pričakujejo od 2 % do 37 % prihranek na letnem nivoju, upoštevajoč trenutne cene, oz. od 50 do 1760 evrov na letni ravni glede na zdajšnje cene. Dodatni prihranki v 2023 so ocenjeni na približno 800 evrov, upoštevajoč trenutne tržne razmere in dejstvo, da bi dobavitelji zelo verjetno za leto 2023 še dodatno podražili cene.

Uredba v 4. členu (ki se začne uporabljati že od 15. 7. 2022) dodatno določa, da dobavitelji, ki na dan uveljavitve uredbe dobavljajo električno energijo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci (tako gospodinjskimi, kot malimi poslovnimi odjemalci). Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Minister je ob koncu včerajšnje konference tudi povedal, da je to šele prvi paket ukrepov na področju električne energije, in napovedal, da bo vlada dodatne ukrepe na področju električne energije in tudi zemeljskega plina obravnavala v naslednjih 14 dneh.

Vir: Vlada RS,  OZSZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor