Usposabljanje v projektu MUNERA 3

Spoštovani!

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje pripravili raziskavo o potrebah podjetij po nadaljnjem poklicnem izpopolnjevanju zaposlenih. Rezultati raziskave bodo izhodišče pri pripravi novih  programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Novi programi so namenjeni predvsem zaposlenim in novo zaposlenim, ki potrebujejo dodatna poklicna znanja za opravljanje svojega dela. Z njimi želimo izboljšati praktično usposobljenost zaposlenih oz. oseb na trgu dela in s tem prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Namenjeni so predvsem posameznikom, ki imajo poklicno, tehnično ali strokovno izobrazbo.

Novi programi se lahko pripravijo skupaj z delodajalci glede na njihove potrebe, zato vas bomo v vprašalniku vprašali tudi o vaši pripravljenosti za sodelovanje pri pripravi novih programov na področju vaše stroke.

V okviru projekta je za zaposlene udeležba v programih brezplačna.

V nove programe želimo vključiti vsebine, ki jih v podjetjih potrebujete, zato so vaši odgovori za nas neprecenljivi.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavihttps://www.1ka.si/a/230050.

Izpolnjevanje Vam bo vzelo približno 15 minut. Podatki bodo obdelani anonimno in hranjeni v skladu z GDPR!

Za sodelovanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo!

Sodelavci projekta MUNERA 3 in Centra RS za poklicno izobraževanje

                     

Spoštovani!

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje pripravili raziskavo o potrebah podjetij po nadaljnjem poklicnem izpopolnjevanju zaposlenih. Rezultati raziskave bodo izhodišče pri pripravi novih  programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Novi programi so namenjeni predvsem zaposlenim in novo zaposlenim, ki potrebujejo dodatna poklicna znanja za opravljanje svojega dela. Z njimi želimo izboljšati praktično usposobljenost zaposlenih oz. oseb na trgu dela in s tem prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Namenjeni so predvsem posameznikom, ki imajo poklicno, tehnično ali strokovno izobrazbo.

Novi programi se lahko pripravijo skupaj z delodajalci glede na njihove potrebe, zato vas bomo v vprašalniku vprašali tudi o vaši pripravljenosti za sodelovanje pri pripravi novih programov na področju vaše stroke.

V okviru projekta je za zaposlene udeležba v programih brezplačna.

V nove programe želimo vključiti vsebine, ki jih v podjetjih potrebujete, zato so vaši odgovori za nas neprecenljivi.

Vprašalnik je dostopen na tej povezavihttps://www.1ka.si/a/230050.

Izpolnjevanje Vam bo vzelo približno 15 minut. Podatki bodo obdelani anonimno in hranjeni v skladu z GDPR!

Za sodelovanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo!

Sodelavci projekta MUNERA 3 in Centra RS za poklicno izobraževanje